Eerste editie van Beursvloer gemeente Bladel - Vraag en aanbod ontmoeten elkaar!

geplaatst op maandag 25 maart 2013

Onlangs is bij alle maatschappelijke organisaties en bedrijven van de gemeente Bladel de eerste aankondiging van de “ Beursvloer gemeente Bladel” op de deurmat gevallen. Beursvloer gemeente Bladel (ook wel Maatschappelijke Beursvloer genoemd) is een lokaal evenement waar ondernemers en maatschappelijke organisaties zoals vrijwilligersorganisaties, scholen en verenigingen, allen afkomstig uit de gemeente Bladel elkaar ontmoeten en in een ongedwongen sfeer diensten en goederen uitruilen. De deals hebben betrekking op menskracht, kennis, toegang tot net-werken, materiaal, faciliteiten en creativiteit en worden ook wel maatschappelijke behoeften genoemd. Hierbij wordt met “gesloten beurs” gehandeld. Wat de één over heeft of graag wil bieden, is voor de ander zeer gewenst. Doel van de Maatschappelijke Beursvloer is om in het kader van “Maatschappelijk Betrokken Ondernemen” de contacten en samenwerking tussen het bedrijfsleven en maatschappe-lijke organisaties te bevorderen.
 

Voorlichtingsbijeenkomst
Voor veel maatschappelijke organisaties zal het nieuw zijn om zich op deze manier te presenteren. De uitdaging ligt in het anders formuleren van een sponsoringvraag. Het kan lastig zijn te bepalen wat de echte vraag is en hoe deze goed voorbereid kan worden. Als ondernemer toont u door het bieden van een aanbod uw maatschappelijke betrokkenheid en maatschappelijke organisaties krijgen de hulp in menskracht en middelen die zij in deze tijd hard nodig hebben. U krijgt er bovendien veel voor terug: een leuke tegenprestatie wellicht of een blijvend samenwerkingsverband. Om een beter beeld te krijgen van de activiteiten die plaatsvinden op een beursvloer en de mogelij-heden te ontdekken voor uw organisatie om hier aan mee te doen, worden alle ondernemers en maatschappelijke organisaties uitgenodigd voor de voorlichtingsbijeenkomst die plaatsvindt op donderdag 4 april a.s. van 16.00-17.00 uur in Cultureel Centrum Den Herd, Emmaplein 4 te Bladel. Tijdens deze bijeenkomst zal tevens de website www.beursvloergemeentebladel.nl gelanceerd worden.
 

Workshops
Daarnaast worden voorafgaand aan de beursvloer door Rabobank de Kempen-West workshops georganiseerd voor maatschappelijke organisaties. Deze zijn gepland op dinsdag 23 april a.s. om 14.00 uur en om 19.00 uur. Meld u zich hiervoor zo spoedig mogelijk aan want er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Tijdens de workshop wordt u als maatschappelijke organisatie ondersteund bij het omzetten van uw (geld)vraag in een concrete vraag en wellicht een tegenprestatie. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het aantrekkelijk formuleren van uw vraag en het presenteren van deze vraag aan bedrijven.
 

Beursvloer gemeente Bladel
De eerste editie van de “Beursvloer gemeente Bladel” vindt plaats op 13 juni a.s. op het Pius X-College te Bladel. Om 16.00 uur staat de koffie klaar en kunnen de deelnemers binnenlopen. Met een slag op de beursgong komt de beursvloer tot leven. Anderhalf uur lang zoeken vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties hét bedrijf of dé organisatie die hen aan de felbegeerde spullen, adviezen of menskracht gaat helpen. Ze stellen zich aan de andere partij voor en proberen deze te interesseren voor hun missie. Tijdens de Beursvloer zijn meerdere hoekmannen- en vrouwen actief. Zij kennen het Bladel bedrijfsleven en weten precies wie er deelneemt en wat de hulpvragen zijn. De hoekmannen en -vrouwen helpen bij het leggen van contact tussen vraag en aanbod en zorgen voor ondersteuning tijdens het maken van de deals.

Enkele voorbeelden van mogelijke deals zijn:
- De plaatselijke EHBO-vereniging zoekt een trainingsruimte voor dinsdagavond; een bedrijf stelt zijn pand beschikbaar en krijgt in ruil daarvoor voor twee medewerkers een gratis BHV-training.
- Afgeschreven meubilair van een klein makelaarskantoor krijgt een tweede leven in de kan-toorruimte van de kindertelefoon.
- Een bedrijf biedt een grote bedrijfshal aan voor gebruik door een muziekvereniging om bin-nen te kunnen oefenen met figuren lopen, als tegenprestatie luistert de vereniging het per-soneelsfeest op met een optreden.
- Een bouwmarkt stelt materialen beschikbaar voor een cultureel evenement en krijgt in ruil daarvoor kleinkunst in zijn winkel.


Werkgroep
Ten behoeve van de organisatie van deze eerste editie van de Beursvloer gemeente Bladel is een werkgroep samengesteld die bestaat uit Marjo Leijten (gemeente Bladel), Esther de Raad (GOW Wel-zijnswerk), Frits Oomen en Hetty Maas (10-jarige OBGB), Rob Slegers en Yvette Jacobs (beiden RSZK). De werkgroep is vanaf heden bereikbaar via info@beursvloergemeentebladel.nl (in geval van vragen of aanmeldingen) en is druk bezig met de voorbereidingen van de eerste editie Beursvloer gemeente Bladel.

                                                                  
Agenda Beursvloer gemeente Bladel:
  4 april 2013:  16.00 uur Voorlichtingsbijeenkomst in Den Herd Bladel voor ondernemers en
                         maatschappelijke organisaties – aanmelden is niet nodig.
23 april 2013:  14.00 en 19.00 uur Workshops bij Rabo de Kempen-West Bladel voor
                         maatschappelijke organisaties – aanmelden via info@beursvloergemeentebladel.nl
13 juni  2013:  16.00 uur Beursvloer gemeente Bladel op Pius X-college BladelArchief