De Sleutel en De Kleine Hoeven ontvangen Europese bijdrage voor natuurinrichting

geplaatst op donderdag 21 januari 2016

Het Interreg project 2B Connect  helpt vanaf januari 2016 om 70 bedrijventerreinen in België en Nederland meer natuurgericht in te richten. Drie jaar lang zullen 19 partners in de grensstreek België-Nederland zich inzetten voor meer biodiversiteit op zo’n 70 bedrijventerreinen in de grensregio. Daaronder vallen ook bedrijventerrein De Kleine Hoeven in Reusel-de Mierden en bedrijventerrein De Sleutel in Bladel.
 

“2B Connect”, dat loopt van januari 2016 tot en met 2018, geeft een rechtstreekse invulling aan de Biodiversiteitsstrategie 2020 van de Europese Commissie: inzetten op de ontwikkeling van groene infrastructuur. Dit is een belangrijk middel om zoveel mogelijk natuur te handhaven en te verbeteren. De Europese Commissie benadrukt daarbij het belang van samenwerking met en tussen bedrijven. Het project ontvangt via Interreg Vlaanderen-Nederland, een Europees fonds voor regionale ontwikkeling in het grensgebied België-Nederland, ruim 3 miljoen euro om de komende drie jaar ruim 70 Vlaamse en Nederlandse bedrijfsterreinen meer biodivers in te richten. Dit betreft een cofinanciering van 50% voor activiteiten gericht op het natuurgerichter inrichten van zowel privé- als publieke percelen op deze bedrijventerreinen en  waar mogelijk ook de naastgelegen uitloopgebieden daarvan.


2B Connect in de Kempen

2B Connect wordt uitgevoerd door dertien partners uit Vlaanderen en zes uit Nederland. Dit betreft verschillende partijen, zoals provinciale overheid, gemeenten, milieuorganisaties, regionale samenwerkingsverbanden en individuele bedrijven. Eén van deze partners is het Huis van de Brabantse Kempen, dat daarin gesteund wordt door de gemeente Reusel-de Mierden, Bladel en de Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente Bladel.
 

Voor De Kempen betekent het project 2B Connect  een bijdrage van € 200.000 aan het natuurlijker inrichten van privaat en publiek eigendom op de bedrijventerreinen De Kleine Hoeven in Reusel-De Mierden en De Sleutel in Bladel. Daarnaast wordt bijgedragen  aan de realisatie van een gedeelte van de ecologische verbindingszone De Raamsloop, gelegen tussen deze bedrijventerreinen in en grenzend aan De Sleutel.


Natuurgericht inrichten

Steeds meer gemeenten en bedrijven willen hun terreinen natuurgericht inrichten en beheren. De groene infrastructuur die zo ontstaat speelt een belangrijke rol als (grensoverschrijdende) natuurverbinding. Bovendien zorgt beplanting van onder meer bomen en struiken voor betere luchtzuivering, minder geluidsoverlast en een aangename omgeving voor buitenactiviteiten.  Ook een natuurlijke inrichting van de uitloopgebieden van bedrijventerreinen  biedt kansen voor het vergroten van biodiversiteit.

Vaak ontbreekt bij bedrijven  de nodige kennis en ondersteuning om meer natuurgericht te werken. Daarom reikt 2B Connect via een opleiding  instrumenten aan (bv. een biodiversiteitsscan) die bedrijven helpen biodiversiteit in te passen in de bedrijfsvoering. Het project ontwikkelt ook een rekenapplicatie die bedrijven toont waarom investeren in groene infrastructuur loont. Daarnaast is er cofinanciering beschikbaar voor bijvoorbeeld het opstellen en uitvoeren van inrichtingsplannen.

 

In Vlaanderen en Nederland lopen al verschillende projecten om bedrijventerreinen biodiverser in te richten. Dit Europese project vormt daarop een zeer belangrijke aanvulling.
 Archief