De Ondernemerspeiling... een vooraankondiging van gemeente Bladel

geplaatst op woensdag 20 augustus 2014

Gemeenten kunnen niet zonder lokale ondernemers en omgekeerd. Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid en bedrijvigheid, sponsoren lokale initiatieven en dragen bij aan de leefbaarheid. Omgekeerd hebben de ondernemers ook de gemeente nodig, bijvoorbeeld voor vergunningen. Om stimulerend economisch beleid te ontwikkelen, dat aansluit op de behoeften van lokale ondernemers, wil de gemeente Bladel graag weten hoe ondernemers het gemeentebeleid en de dienstverlening ervaren.

De gemeente gaat dat onderzoeken met behulp van de Ondernemingspeiling, een nieuw  onderzoeksinstrument van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING).  Alle ondernemers uit de gemeente Bladel krijgen rond 21 augustus 2014 een brief met het verzoek om een digitale vragenlijst in te vullen. In de Ondernemingspeiling wordt  onder andere gevraagd wat een ondernemer vindt van de omgeving waarin het bedrijf is gevestigd, de bereikbaarheid, het contact met de gemeente en de dienstverlening. De antwoorden worden anoniem verwerkt.

Op basis van de gegevens uit het onderzoek kan de gemeente bepalen of ze op de goede weg is, of economische doelen bereikt worden en of beleid, plannen of werkwijzen moeten worden bijgesteld. Op die manier wil de gemeente er aan bijdragen dat er een goed ondernemersklimaat is en blijft in de gemeente Bladel.Archief