Brabantse Ondernemers willen nieuwe aanpak Bedrijventerreinen

geplaatst op woensdag 21 december 2011

Het Brabantse bedrijfsleven vindt dat er een nieuwe aanpak nodig is voor bedrijventerreinen. Dit blijkt uit een onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging, de Kamer van Koophandel Brabant en de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland.
 

In de eerste helft van 2012 stellen provincie en gemeenten in (sub)regionaal verband bedrijventerreinenvisies op en maken hierover bestuurlijke afspraken. Daar waar de drie partijen met de verschillende overheden aan tafel zitten, gaat men de Brabantse ondernemersvisie inbrengen en dit per regio specifiek maken. Deze regionale visie wordt begin 2012 gepresenteerd.

Gemeenten zullen ondernemers(verenigingen) ook uitnodigigen om lokaal en subregionaal mee te denken over het bedrijventerreinenbeleid. Het is belangrijk om dan van onderop  een gelijkluidende ondernemersvisie in te brengen. Hiermee wordt ervoor gezorgd, dat de overheden in discussies over bedrijventerreinen de visie van de gebruikers van die terreinen, te weten de Brabantse ondernemers, voorop gaan stellen.
 

Meer informatie is te vinden via www.kvk.nl/obb.

- een bericht van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging, de Kamer van Koophandel Brabant en de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland -Archief