Bijeenkomst over mobiliteit op 5 maart 2020 - Habufa Meubelen

geplaatst op dinsdag 11 februari 2020

Op donderdag 5 maart van 16:00 tot 18:00 uur vindt een themabijeenkomst plaats over mobiliteit in samenwerking met het Huis van de Brabantse Kempen. Deze bijeenkomst vindt plaats bij OBGB-lidbedrijf Habufa Meubelen B.V. gevestigd aan Hoogakker 4  te Hapert.
 

OBGB-lidbedrijven worden ontvangen om 16:00 uur met koffie en thee, waarna gestart wordt met onderstaand programma:
> Plannen N284 (Martin Wouters, omgevingsmanager N284, Huis van de Brabantse Kempen).
> Diverse bereikbaarheidsprojecten binnen de Kempen en bevindingen van de mobiliteitsscan werkgeversaanpak (Peter van Overdijk, Huis van de Brabantse Kempen).
> Mobiliteitsoplossingen in de praktijk bij Habufa (Bernd Niessen, Habufa).
> Informatie over de meerij-app Toogethr (Joost Bijlsma).
 

Rond 18:00 uur wordt afgerond, en u zult dan zijn bijgepraat over de diverse initiatieven die er in de regio zijn op het gebied van mobiliteit. Ook het gebruik van een meerij-app Toogethr is toegelicht, als ondernemers enthousiast zijn over deze meerij-app, dan kunnen afspraken gemaakt worden over een gezamenlijk gebruik daarvan. Wellicht dat OBGB-ers deelnemer worden aan dit pilotproject, om medewerkers te stimuleren samen te rijden?
 

Wenst u aanwezig te zijn tijdens deze bijeenkomst, geef u dan op d.m.v. een e-mail aan info@obgb.nl  met opgaaf van bedrijfsnaam, persoonsnaam en contactgegevens – uiterlijk vrijdag 28 februari as. 
 

www.mobiliteitindekempen.nl   www.n284.nl  www.brabantsekempen.eu  www.toogethr.comArchief