Belangrijkre schakel in EVZ Raamsloop voltooid

geplaatst op woensdag 20 februari 2019

In 2018 heeft gemeente Reusel-De Mierden grond gekocht voor de realisatie van EVZ Raamsloop. Dit ontbrekende deel is in 2018 ingericht en is daarmee belangrijke schakel geworden in de Ecologische Verbindingszone Raamsloop. Met behulp van het Interregprogramma 2B connect, Het Groenontwikkelfonds Brabant, Waterschap de Dommel, gemeente Reusel-De Mierden en gemeente Bladel is de EVZ gefinancierd.
 

In de zone zijn poelen aangelegd, is nieuw bes- en bloemdragend plantsoen aangeplant en is een bloemenmengsel gezaaid. Voor de graafbij zijn diverse zandwallen aangelegd en er zijn nestelgelegenheden gemaakt voor divers kleine diersoorten. De EVZ Raamsloop ligt tegen bedrijventerrein de Sleutel en is daarmee een fraaie afronding van het bedrijventerreinArchief