Beheer en onderhoud Waterlopen Bedrijventerrein de Sleutel

geplaatst op zondag 23 september 2018

In juni 2018 is er wateroverlast opgetreden op bedrijventerrein de Sleutel in Bladel. Dit was het gevolg van extreme piekbuien in combinatie met een gestremde afvoer van de waterloop. Deze stremming werd veroorzaakt door afdrijvend maaisel dat zich heeft opgehoopt voor het vuilrooster in de waterloop. Wij willen alle bedrijven vragen om zelf geen maaiwerkzaamheden aan de waterlopen op het industrieterrein uit te voeren. Deze taak en verantwoordelijkheid ligt bij het waterschap.
 

Op industrieterrein de Sleutel bevinden zich een aantal waterlopen die in onderhoud zijn bij Waterschap De Dommel. De meest aansprekende en omvangrijke is de Raamsloop. Deze loopt centraal door het industrieterrein. Voor een overzicht van de waterlopen kan via onderstaande link de legger worden geraadpleegd (kies Keur & Legger). De waterlopen op het industrieterrein worden, zoals ze op dit moment in de maaiplanning staan, 1 of 2 keer per jaar gemaaid door het waterschap. Ook kan de maaiplanning ingezien worden door op de button ‘maaiplanning’ te klikken.
http://dommel.webgispublisher.nl/Choosemap.aspx
 

Het onderhoud van deze leggerwatergangen vindt plaats door, of in opdracht van, het waterschap. Het waterschap stelt het onderhoudsplan af op aspecten zoals peilbeheer, veiligheid en ecologie. Deze verantwoordelijke taak kan daarom ook niet ‘zomaar’ door derden uitgevoerd worden. Eveneens is belangrijk dat het vrijkomende maaisel op de juiste plek neergelegd wordt. In sommige gevallen wordt dit afgevoerd maar veelal wordt dit op het aanliggende land of onderhoudspad afgezet. Het maaisel moet uit de watergang verwijderd worden omdat het risico bestaat dat het verstoppingen veroorzaakt.
 

In het geval er vragen of opmerkingen zijn over het maaibeheer van de leggerwatergangen kunt u altijd terecht bij het waterschap (telefoonnummer 0411 – 618 618). Alvast bedankt voor de medewerking!Archief