Bedrijventerreinen gemeente Bladel geslaagd voor KVO hercertificering

geplaatst op donderdag 2 januari 2020

Vanochtend is door keuringsinstituut KIWA een controle uitgevoerd voor de hercertificering voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) van de bedrijventerreinen in gemeente Bladel. De controle is met een goedkeurend oordeel afgerond. Dat betekent dat het KVO certificaat met drie jaar wordt verlengd.
 

Goede resultaten
De KVO werkgroep (zie foto) is erg tevreden met het resultaat en het vernieuwde plan van aanpak. Voorafgaand aan de hercertificering is een enquête uitgevoerd onder alle ondernemers op de bedrijventerreinen. Op basis van de enquêteresultaten is een actieplan gemaakt voor de komende drie jaren. De belangrijkste actiepunten zijn de verkeersveiligheid op de bedrijventerreinen en het voorkomen van cybercriminaliteit, ondermijning en drugscriminaliteit.

Het algemene beeld van de bedrijventerreinen is positief. De criminaliteit- en calamiteitencijfers zijn laag en ondernemers waarderen de bedrijventerreinen voldoende op de thema’s schoon, heel en veilig. Het KVO bedrijvenpreventieteam voert jaarlijks diverse schouwen uit op de bedrijventerreinen om dit beeld te behouden. Eén ondernemer die goed presteert maakt kans op de KVO wisseltrofee.
 

De werkgroep KVO bestaat uit vertegenwoordigers van de ondernemersvereniging OBGB, de politie, de brandweer en de gemeente Bladel. De hercertificering is begeleid door MKB Nederland. De KVO werkgroep overlegt één keer per kwartaal over de voortgang van het actieplan en bespreekt actuele thema’s op het gebied van veiligheid. Doordat de bedrijventerreinen zijn gecertificeerd met het keurmerk en zijn uitgerust met camerabeveiliging ontvangen ondernemers een korting op de brandverzekeringspremie van de meeste verzekeringsmaatschappijen. De verzekering keert ook een participatiebijdrage uit aan de ondernemersvereniging.
 

Burgemeester Remco Bosma is trots op de werkgroep KVO en het behaalde resultaat. “De samenwerking tussen partijen is goed en gemeente Bladel is daardoor een veilige gemeente. Het is fijn dat dit ook wordt erkend door KIWA en MKB Nederland. Een veilig werkgebied is erg belangrijk voor het ondernemersklimaat en voor de vele werknemers op de bedrijventerreinen. Ik roep iedereen op om ook de komende drie jaren weer actief deel te nemen aan KVO.”Archief