Arbeidsrecht in 2015

geplaatst op maandag 2 maart 2015

Een eerder initiatief nieuw leven inblazen; dat deed OBGB op donderdag 26 februari jl. bij The Fax op bedrijventerrein de Sleutel: het nuttigen van een smakelijk ontbijt werd gecombineerd met een aantal informatieve presentaties. Ruim 60 ondernemers waren aanwezig.

Wethouder Joan Veldhuizen nam de ondernemers in vogelvlucht mee op het gebied van de participatiewet. De wet is in het leven geroepen om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. Zij sprak de hoop uit om dit op lokaal en Kempisch niveau samen met de ondernemers op te pakken, waarbij de gemeente niet alleen voor werknemers maar ook voor werkgevers klaar staat om ondersteuning te bieden. Met name door de inzet van ondernemers en de onderlinge samenwerking van de diverse partijen vormt de Kempen voor de rest van de regio een voorbeeldfunctie.

Jeroen Wissink, accountmanager bij Kempenplus nam de tijd om dit initiatief namens UWV, ISD de Kempen en WVK-groep toe te lichten. Veel ondernemers uit de Kempen hebben reeds de weg gevonden naar Kempenplus, waardoor tot op heden zo’n 335 unieke vacatures ingevuld zijn. Complimenten werden gegeven aan de ondernemers, die mensen met een arbeidsbeperking de kans gegeven hebben om een baan als machinaal houtbewerker, orderverwerker of koffiejuffrouw op te pakken. UWV consulent Jan Teerling sloot de ontbijtbijeenkomst af met een presentatie over de Wet werk en zekerheid en lichtte de leden in over de wijzigingen die de Wet werk en zekerheid met zich meebrengt per 1 januari jl., maar ook per 1 juli 2015 en 1 januari 2016. Ondanks de lastige en ingewikkelde materie werden interessante cases uitgediept en toegelicht. Ook UWV gaf aan de ondernemers te willen ondersteunen op dit gebied in geval van vragen of onduidelijkheden.
- Klik hier voor de presentatie van Jan Teerling.
- Klik hier voor de genoemde brief van de minister met betrekking tot de versoepeling voor werkgevers van de transitieregeling, zoals die vanaf 1 juli a.s. gaat gelden.

OBGB voorzitter Frits Oomen sloot af met een vooruitblik naar het voorjaar van 2015. De Algemene Leden Vergadering van OBGB, gecombineerd met het Ondernemerscafé staat gepland op donderdag 16 april 2015. Gedurende de eerste week van juni worden er diverse bijeenkomsten georganiseerd op het Kempisch Bedrijvenpark ter gelegenheid van de Dutch Technology Week.  Lidbedrijven worden de komende tijd uiteraard op de hoogte gehouden door middel van de digitale OBGB Nieuwsbrief.Archief