ALV en Ondernemerscafe gemeente Bladel op donderdag 14 april 2016

geplaatst op vrijdag 25 maart 2016

Op donderdag 14 april 2016 vindt in Den Tref, Alexanderhof 7 te Hapert de Algemene Leden Vergadering van OBGB plaats. Wij verwelkomen leden graag vanaf 18:30 uur, waarna van 19:00 tot 20:00 uur deze vergadering plaatsvindt.

De agenda van de ALV bevat behoudens de reguliere onderwerpen informatie over:
- De initiatieven Jong OBGB en Vrouwennetwerk OBGB
- Bereikbaarheidsstudie verkeer de Kempen (specifiek doorstroming N284)
- Camerabewaking bedrijventerreinen gemeente Bladel

Er is speciale aandacht voor de collectieve surveillance van Securitas, die in opdracht van een groot aantal lidbedrijven wordt uitgevoerd. Vanwege het feit dat het aantal deelnemende leden terugloopt wordt OBGB (en haar leden) voor de vraag gesteld of de werkwijze in haar huidige vorm gehandhaafd moet en kan blijven. Een ledenbesluit zal de basis vormen voor de toekomstige werkwijze. Ter voorbereiding is reeds een bijeenkomst met deelnemende bedrijven ingepland op 4 april 2016.

Uiteraard vindt ook de uitreiking van de KVO/OBGB-trofee 2016 plaats door burgemeester Boy Swachten.

U kunt uw aanwezigheid melden door middel van een mail naar info@obgb.nl, uiterlijk 7 april as. Aanmelden voor het Ondernemerscafe is mogelijk via gemeente Bladel (zie hieronder).

Na een korte pauze zal om 20:30 uur het tweede deel van de avond starten: het veertiende Ondernemerscafe gemeente Bladel.Archief