Al aangemeld voor de ontbijtbijeenkomst?

geplaatst op vrijdag 19 februari 2016

OBGB organiseert op donderdagochtend 3 maart 2016 een ontbijtbijeenkomst voor haar lidbedrijven bij lidbedrijf WVK-Groep, Raambrug 8 te Bladel. Het ontbijt vangt aan om 7:45 uur, waarna er vervolgens aandacht besteed zal gaan worden aan de volgende onderwerpen:

Actieplan waterbestendige bedrijventerreinen
Dit onderwerp is niet zomaar gekozen: de intensiteit van de buien alsook de wateroverlast zal in de toekomst gaan verdubbelen! Gemeente Bladel en Waterschap de Dommel hebben daarom een actieplan opgesteld t.b.v. het waterbestendig beheer van bedrijventerreinen. U wordt geïnformeerd over dit traject ter voorkoming van wateroverlast; er zijn reeds verbeteringsmaatregelen aan de riolering aangebracht maar er worden ook tips gegeven ter voorkoming van overlast.
Als gevestigd bedrijf op een van onze bedrijventerreinen mag U dit niet missen!

OBGB-lidbedrijven
Nieuwe en bestaande lidbedrijven krijgen de mogelijkheid om hun bedrijf te presenteren in een elevator pitch (plm.  2 tot 3 minuten). Interesse om mede leden te informeren over uw bedrijf? Meld dit dan bij onze parkmanager, Hetty van der Hamsvoort d.m.v. een mail (hetty@obgb.nl), uiterlijk donderdag 25 februari 2016.
Dit is de kans om u te presenteren; uiteraard wordt er ook verslag gedaan in onze nieuwsbrieven.

Rond 9:30 uur sluiten we het ontbijt af. Aanmelden is mogelijk via info@obgb.nl  met vermelding van bedrijfsnaam en namen van de aanwezigen (uiterlijk donderdag 25 februari 2016).Archief