Actieplan Industrie en KIA

geplaatst op donderdag 6 juli 2017

De Kempenregio is een prachtige regio, met indrukwekkende industrie, hard werkende betrokken mensen en een hoge sociale cohesie; samen een mooi fundament voor de Kempen. Toch zijn er ook reële bedreigingen zoals de beschikbaarheid van personeel, de innovatiekracht en de bereikbaarheid van het gebied. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden hebben de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden, KOP, Huis van de Brabantse Kempen en afgevaardigden van het onderwijs de krachten gebundeld. De Kempische Industrie Agenda (KIA) is opgesteld, die door de gemeenteraad van Bladel op 6 juli 2017 is vastgesteld (de andere gemeenten stelden de KIA al eerder vast). Op 6 juli werd in de gemeente Bladel ook het Actieplan Industrie vastgesteld.

Het Actieplan Industrie is de lokale onderlegger van de KIA. De KIA is een belangrijk actieprogramma van bovenregionale projecten, maar daarnaast is er behoefte aan een lokaal Actieplan Industrie om ook lokale uitdagingen, kansen en problematieken op te pakken. Het plan is het resultaat van een samenwerking tussen OBGB (Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente Bladel) en de gemeente Bladel. 

In het Actieplan Industrie worden voor de komende jaren de volgende vijf lokale speerpunten genoemd:
Bereikbaarheid fysiek en digitaal, Samenwerking en parkmanagement, Personeel en arbeid, Vestigingsklimaat en - mogelijkheden  en Duurzaamheid. Voor de periode 2017-2018 gaat het om upgrading van bedrijventerrein De Sleutel, het verbeteren van de calamiteitenroute van bedrijventerrein De Sleutel en het verbeteren van de N284 en de bereikbaarheid van de diverse bedrijventerreinen.Archief