10 jaar OBGB

Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente Bladel, dé belangenbehartiger van ruim 260 bedrijven op de bedrijventerreinen van de gemeente Bladel, viert dit jaar haar 10-jarig jubileum. OBGB heeft in de loop der jaren haar toegevoegde waarde voor ondernemers steeds meer aangetoond. Er bestaat dan ook geen discussie over het bestaansrecht van deze vereniging, die zich opstelt als belangenbehartiger, maar ook als gesprekspartner van overheden en andere partners.

Samenwerking en maatschappelijke verantwoordelijkheid: Beursvloer
OBGB stelt zich op als samenwerkende partner op verschillend vlak: o.a. als medeorganisator van het tweejaarlijkse Ondernemerscafé, als initiatiefnemer van het Kempische inkoopcollectief ISK en het platform KOP, maar ook als samenwerkend partner van de gemeente Bladel, brandweer en politie op het gebied van parkmanagement. Nieuw in dit jubileumjaar is de bijdrage die OBGB doet aan de organisatie van de eerste Beursvloer gemeente Bladel. Met dit gebaar laat OBGB haar maatschappelijke verantwoordelijkheid zien en deze activiteit maakt dan ook nadrukkelijk deel uit van de festiviteiten, die zich concentreren rondom het weekend van 14 en 15 juni 2013.
Kijk voor meer informatie op www.beursvloergemeentebladel.nl


Een kijkje op de bedrijventerreinen in Hapert en Bladel: OBGB Open Bedrijvendag
OBGB organiseert twee keer per jaar een bedrijfsbezoek bij één van de aangesloten  lidbedrijven, die zeer goed bezocht worden. Het is vaak heel interessant en verrassend om te zien waar bedrijven mee bezig zijn! Daarom organiseert OBGB op zaterdag 15 juni 2013 tussen 10:00 en 16:00 uur een OBGB Open Bedrijvendag. Een 25-tal ondernemers zet de deuren open en een ieder die geïnteresseerd is, krijgt de kans een kijkje te nemen. Die kans is er niet elke dag…. en er is veel te zien…. dat kunnen we garanderen! Een aantal ondernemers organiseert daarnaast ook activiteiten voor kinderen, er worden rondleidingen gegeven en er is natuurlijk ook tijd voor een hapje en een drankje. Basisschoolkinderen van groep 7 en 8 worden uitgedaagd met een fotowedstrijd en het verzinnen van een tip aan één van de directeuren en volwassenen maken d.m.v. het inleveren van een volle stempelkaart kans op mooie prijzen.


Jubileumkrant
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan heeft OBGB in samenwerking met PC55 een jubileumkrant uitgebracht. Deze is ook via de website in te zien en door te bladeren door middel van deze link. Informatie over de OBGB Open Bedrijvendag is te vinden in deze krant!