Waterbestendige bedrijventerreinen

Openbaar als privaat gebied ‘waterproof’ maken

Waterbestendige bedrijventerreinen

Het klimaat verandert en daardoor neemt de kans op wateroverlast, watertekort en hittestress verder toe.

Gemeente Bladel, Waterschap de Dommel en OBGB zijn met ondersteuning van Provincie Noord-Brabant in 2017 een uniek project gestart. Doel was om bedrijventerrein de Sleutel zowel op openbaar als privaat gebied ‘waterproof’ te maken.

Klimaatscan
De afgelopen jaren zijn er door de betrokken partijen stuwen geplaatst, is aan de zuidzijde van de Sleutel een goed functionerende retentievijver aangelegd en werden ook de ondernemers betrokken. Ondernemers werden ondersteund om door middel van een ‘Klimaatscan’ de riolering in beeld te brengen en daarmee te inventariseren of er risico’s waren. Kleinschalige verbeteringsmaatregelen werden daarbij meteen uitgevoerd; voor grotere herstelmaatregelen wordt een ‘advies op maat’ uitgebracht. Inmiddels is het project afgerond en hebben nagenoeg alle bedrijven op de Sleutel hun medewerking verleend. Het resultaat is een klimaatbestendig bedrijventerrein, dat een ‘stootje’ kan hebben.

Folder Klimaatbestendige Bedrijventerreinen